Vår verksamhet

Välkommen till Änglagårdens Förskola.

Vårt personalkooperativ startades 2001 och vi, Camilla och Åsa, tog över i januari 2020. Vi ligger i centrala Färila med närhet till kollektivtrafik, affär, badhus, bibliotek m.m.

Vår verksamhet:

Hos oss lägger vi stor vikt vid mötet mellan människor, språkutveckling och allas lika värde. Samtalet är också grunden till ett rikt språk och ett värdefullt verktyg i vårt värdegrundsarbete.

Vi ser till barnets hälsa och mående ur ett helhetsperspektiv där en välavvägd vardag med kost, rörelse och återhämtning har betydelse.

Leken används som del i undervisningen, här uppmärksammar vi om barn använder sig av nyfunna kunskaper eller om de för sina kunskaper vidare.

 

Ambitionen att vår förskola ska passa alla. En förskola för alla.

Läroplanen i vardagen

Undervisning sker i de flesta sammanhang, i allt vi gör finns läroplanens mål med oss i vardagen. Barns lärande står i fokus när vi planerar verksamheten. Undervisning sker då vi medvetet planerat in momenten för att nå det optimala.

Exempel ur vardagen….

  • Måltiderna –  här finns tid för barnen att reflektera, diskutera och testa sina värderingar i samtal med personal och kamrater. Duka och laga mat innehåller mycket språk och matte, och framför allt, näringslära. Hygien i samband med tillagning och innan vi sätter oss till bords.
  • Samarbete –  tex. när vi ska ut, vänta på sin tur eller när ”jag vill ha det du har”….vi hjälper barnen att sätta ord på deras vilja – ”kan jag få den när du är klar”. ”Ord ger handling” – är ett begrepp vi håller levande.
  • Ansvar –  när vi ska gå ut, alla kläder kan barnen ta ner själva och ber om hjälp när det behövs. Hjälpsamhet, självklart får barnen hjälp när de ber om det! Omtänksamma och empatiska blir barnen om vi är det.

Hållbar utveckling handlar för oss om att verksamheten ska vara förutsägbar och likvärdig annan omsorg. Att den ska passa alla.

Skolverkets broschyr

 

 

Hälsa i ett helhetsperspektiv.

Var dag ska innehålla utevistelse, rörelse och sångglädje samt vila. Alla ska ha en lyckad dag. Genom delaktighet får barnen känna sitt värde. Vi arbetar aktivt med barns integritet, att känna igen sig själv, lära känna sig själv och andra, hur vi lyssnar och behandlar varandra. Barnen får lära sig att sätta sina egna gränser, t.ex. genom att säga ifrån och respekteras för det. Eller att vi berömmer, bekräftar och vågar säga bra och fina saker också!

Vår matvision är att all mat ska lagas av oss, den ska vara näringsrik med mycket grönsaker, all mat är också noga utvald med tanke på renhet/äkta vara, inga E-nr i onödan, närinköp – närodlat – egenodlat, vi är så gott som sockerfria!

 

 

Personal och Kontakt

Vi som jobbar är utbildade, med lång erfarenhet.

Camilla Franzén, barnskötare.

Åsa Evensson, förskollärare och rektor.

Vi har utbildning inom barngymnastik och crossfit, naturvetenskap och teknik/kemi, matematik – ”Mattelyftet” , Mångfald och interkulturalitet i förskolan, sömnad , massage i förskolan och friskvårdsmassage, TAKK – tecken som stöd, TRAS – tidig registrering av språkutveckling, för närvarande går vi en utbildning på Skolverket – ”Tillgänglighet i förskolan” hur en förskola är till för alla, hur vi som förskola skapar en miljö grundad på Barnens behov och hur mycket Mötet mellan människor betyder.

Malin Hylander, förskolekock