Läroplanen i vardagen

Undervisning sker i de flesta sammanhang, i allt vi gör finns läroplanens mål med oss i vardagen. Barns lärande står i fokus när vi planerar verksamheten. Undervisning sker då vi medvetet planerat in momenten för att nå det optimala.

Exempel ur vardagen….

  • Måltiderna –  här finns tid för barnen att reflektera, diskutera och testa sina värderingar i samtal med personal och kamrater. Duka och laga mat innehåller mycket språk och matte, och framför allt, näringslära. Hygien i samband med tillagning och innan vi sätter oss till bords.
  • Samarbete –  tex. när vi ska ut, vänta på sin tur eller när ”jag vill ha det du har”….vi hjälper barnen att sätta ord på deras vilja – ”kan jag få den när du är klar”. ”Ord ger handling” – är ett begrepp vi håller levande.
  • Ansvar –  när vi ska gå ut, alla kläder kan barnen ta ner själva och ber om hjälp när det behövs. Hjälpsamhet, självklart får barnen hjälp när de ber om det! Omtänksamma och empatiska blir barnen om vi är det.

Hållbar utveckling handlar för oss om att verksamheten ska vara förutsägbar och likvärdig annan omsorg. Att den ska passa alla.

Skolverkets broschyr