Hälsa i ett helhetsperspektiv.

Var dag ska innehålla utevistelse, rörelse och sångglädje samt vila. Alla ska ha en lyckad dag. Genom delaktighet får barnen känna sitt värde. Vi arbetar aktivt med barns integritet, att känna igen sig själv, lära känna sig själv och andra, hur vi lyssnar och behandlar varandra. Barnen får lära sig att sätta sina egna gränser, t.ex. genom att säga ifrån och respekteras för det. Eller att vi berömmer, bekräftar och vågar säga bra och fina saker också!

Vår matvision är att all mat ska lagas av oss, den ska vara näringsrik med mycket grönsaker, all mat är också noga utvald med tanke på renhet/äkta vara, inga E-nr i onödan, närinköp – närodlat – egenodlat, vi är så gott som sockerfria!